Hearthstone

Tải xuống Hearthstone dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
Heroes of Warcraft 1.11.6.2438

Tải xuống miễn phí Hearthstone

Tải xuống miễn phídành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến Battle.net của Blizzard, nơi bạn có thể cài đặt trò chơi.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến Battle.net của Blizzard, nơi bạn có thể cài đặt trò chơi.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác