Hearthstone

Tải xuống Hearthstone dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
Heroes of Warcraft 1.11.6.2438

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống miễn phí?

  • Tệp này sẽ được tải xuống từ nguồn bên ngoài.

Lưu ý: Nhấp vào tải xuống sẽ đưa bạn đến Battle.net của Blizzard, nơi bạn có thể cài đặt trò chơi.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác